Home   |   About us   |   Competences   |   Trustworthy from A-Z   |   Quality from A-Z   |   Delivery performance   |   Customers   |   Downloads   |   Contact

Kvisgaards Maskinfabrik konsoliderer forretningen

 Som led i en strategisk konsolidering flytter Kvisgaards Maskinfabrik A/S pr. 1. november selskabets hovedadresse fra Rødovre, der siden 1975 har fungeret som hovedsæde, til Havdrup. Samtidig flyttes maskinparken til Brøndby, og ejendommene i Rødovre udbydes til salg.

Lukningen af afdelingen i Rødovre bunder dels i et ønske om en modernisering af produktions-faciliteterne, og dels for at reducere de faste kapacitetsomkostninger.

- Da vi for godt 10 år siden opkøbte Davidsen CNC i Havdrup og nogle år senere etablerede et nyt site og en egentlig smedeafdeling i Brøndby, blev vores kompetencer og ressourcer øget væsentligt. Det gjaldt selvsagt også de samlede kapacitetsomkostninger, fortæller Kim Kvisgaard, direktør i Kvisgaard Maskinfabrik A/S.

- På trods af en god organisk vækst i Havdrup, har det, i de seneste år, været svært for os at opnå en tilfredsstillende indtjening på den samlede forretning. Vi har måtte konstatere, at det ikke har været rentabelt og hensigtsmæssigt at drive 3 separate ”organisationer” med dublerende funktioner. Derfor mener vi, at tidspunktet nu er det rette til at realisere en længe ønsket modernisering af de ældre produktionsfaciliteter, samtidig med at vi trimmer hele maskinparken og organisationen, så vi får bedre udnyttelse af de fordele og synergieffekter, som tidligere opkøb og udvidelser muliggjorde.

- Flytteplanerne vil ikke påvirke de eksisterende kundesamarbejder og procedurer, der fortsætter uændret. Trods en reduktion i antallet af værktøjsmaskiner vil kapaciteten være tilstrækkelig til at understøtte yderligere vækst.

Kim Kvisgaard siger endvidere, at selskabets faglærte medarbejdere flytter med og glæder sig til gensynet med de kolleger, der for snart 5 år siden flyttede til Brøndby.

Kvisgaards Maskinfabrik A/S, anno 2019
- Vi forventer at være endeligt i mål med flytningen af maskiner og de organisatoriske ændringer omkring årsskiftet, fortæller Kim Kvisgaard og understreger, at forretningsgrundlaget forbliver det samme som hidtil, men at man fremover vil have en endnu skarpere profil og i endnu højere grad vil fremstå og agere som én samlet organisation.

Han er overbevist om, at der fortsat er et stort potentiale i virksomheden, og at man i det nye set-up får mere ro og overskud til en yderligere professionalisering af forretningen.

Fra årsskiftet vil hele produktionen være samlet i topmoderne faciliteter. I Brøndby med et styrket kompetence- og produktionscenter på 1.500 kvm, med fokus på spåntagende bearbejdning og svejsning, hvor der er fuld krandækning med løftekapacitet på 20 ton. Samtidig udvides produktionen i Havdrup, der er specialiseret i avanceret aluminiumsbearbejdning, med et nyt 5-akset bearbejdningscenter.

- Vi tror på, at konsolideringen vil styrke os på en række områder og give grundlag for endnu bedre produktions- og kvalitetsstyring, samt mere optimale forhold til at håndtere større opgaver og hurtigere levering – også når det gælder kritiske og komplekse konstruktioner med ekstremt høje krav til dokumentation, slutter Kim Kvisgaard.